תנאי שימוש – תקנון אתר ואפליקציה

תוכן עניינים

במאמר הבא נתמקד ביחסים המסחריים בין עסקים לצרכנים באינטרנט ובמשמעות של תקנון אתר אינטרנט או כפי שעוד נהוג לכנות, תנאי שימוש באתר. חשוב לציין שאין הבדל מבחינה משפטית בין תנאי שימוש או תקנון אתר ושניהם באים לשרת את אותה מטרה. 

המסחר המקוון, E-commerce, הולך ותופס נתחים נכבדים במונחי מחזורים כספיים מתוך הכלכלה הגלובלית. בשנת 2019 בלבד, מחזור המכירות של מוצרים ושירותים באמצעות האינטרנט עמד על כ- 3.5 טריליון דולר (ארה"ב) והוא צפוי להכפיל את עצמו בשנים הקרובות. 

המסחר באינטרנט שונה מהמסחר המסורתי בהרבה מאוד מובנים, אך משותף לשניהם שגם במסחר באינטרנט נקשר חוזה בין בעל האתר לבין הגולש וחשוב שהיחסים בין הצדדים יוסדרו בצורה נכונה וברורה. כאן נכנס לתמונה התפקיד של תנאי השימוש באתר או באפליקציה.

* על פי נתוני אתר Statista.com

מהם תנאי שימוש?

תנאי השימוש הם מסמך משפטי שמסדיר את היחסים בין בעל האתר או האפליקציה לבין המשתמשים/גולשים, בין אם מדובר ברכישת מוצר, שירות, שימוש בתשלום או ללא תשלום.

מקובל להבחין בין שלוש קטגוריות של תנאי שימוש:

חוזה הקלקה (Clickwrap): הגולש נדרש לאשר פוזיטיבית באמצעות סימון והקלקה כי הוא מאשר את התנאים החוזיים שכרוכים ברכישת מוצר או בשימוש בשירות מסוים. במקרים אלה הקיבול החוזי נעשה כאשר התנאים מוצגים לגולש והוא מתבקש להקליק בתיבת הטקסט שם נרשם לרוב, "אני מסכים". 

חוזה גלישה (Browsewrap): במקרים אלה נחשבת המשך הפעילות של הגולש באתר כראיה לקיבול על דרך התנהגות של תנאי השימוש, בדרך כלל באמצעות הפניה מקושרת לתנאי השימוש.

חוזה רישום ((Sign-in Wrap: סוג זה של חוזה נכרת בין בעל האתר לבין הגולש על ידי הרשמה של הגולש לאתר. עצם הרישום לאתר ופתיחת חשבון (מקום שבו הדבר צוין במפורש בתנאי השימוש) הוא שיוצר ביטוי להסכמה חוזית ויוצר את הקשר המשפטי המחייב בין בעל האתר לגולש.

שלוש הקטגוריות הן דרכים אלטרנטיביות לכריתת יחסים חוזיים בין בעל האתר לבין הגולש. באופן טבעי, הדרך שנחשבת ליעילה יותר להבטיח התקשרות מחייבת בעסקאות שנעשות באינטרנט, היא באמצעות חוזה הקלקה.

תכונה נוספת שמאפיינת תנאי שימוש היא שבמרבית המקרים מדובר בחוזה אחיד, כלומר חוזה שתנאיו נקבעו מראש בידי צד אחד כדי שישמש להתקשרויות רבות בינו לבין כמות אנשים (גולשים) בלתי מסוימת. לעובדה שתנאי שימוש מוגדרים כחוזה אחיד יש חשיבות רבה בעת ניסוחם שכן בתי המשפט יטו יותר להתערב בחוזים אחידים ולשנות מהם במידה שיקבע שתנאי אחד או יותר בחוזה האחיד מקפח צרכנים.

מה חשוב לכלול בתנאי שימוש?

בשל המאפיינים המיוחדים של האינטרנט כמו הקלות היחסית של הוצאת כספים, איסוף מידע על צרכנים או היתרון המובנה של בעל האתר על פני הצרכנים, התפתחו מספר כללי אצבע בפסיקת בתי המשפט שנוגעים למהות ולצורה של תנאי שימוש.

בתי המשפט בארה"ב נותנים דגש בפסיקות שלהם על צורת החוזה. נאמר שתנאי שימוש צריכים להיות בהיקף מלל סביר שלא יהיה ארוך שלא צורך והם צריכים להיות מנוסחים בשפה ברורה ומובנת גם על ידי מי שאינו משפטן או מומחה בתחום הספציפי שבו עוסק האתר. בנוסף, תנאי השימוש צריכים להיות זמינים ונגישים באתר כך שניתן יהיה למצוא ולקרוא אותם בצורה פשוטה ללא מאמץ.

מבחינה מהותית, היות שמרבית תנאי השימוש נכנסים להגדרת "חוזה אחיד", יש חשיבות רבה לוודא שלא נכלל בהם תנאי מקפח שעלול להביא להתערבות בית המשפט בחוזה ולבטל את התנאי המקפח. 

סוגיות ספציפיות להסדרה בתנאי שימוש

לכל אתר אינטרנט ולכל פעילות מסחרית מקוונת יש מאפיינים שונים שיש להידרש אליהם באופן ספציפי בתנאי השימוש. כך לדוגמה, תנאי השימוש של אתר או אפליקציה לשירותי תיירות יידרשו לכלול מידע לפי חוק שירותי תיירות, תשל"ו-1976 והתקנות על פיו; תנאי השימוש של אתר או אפליקציה לשירותים פיננסיים (Fintech) יידרש להסדרים ספציפיים מחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016 או מכוח חוקים כלכליים אחרים.

עם זאת, ישנן סוגיות שכדאי להתייחס אליהן בכל תנאי שימוש ללא קשר לפעילות האתר או האפליקציה, דוגמאות מהן נפרט כעת: 

בחירת המדינה שבה ינוהלו סכסוכים – ברירת דין וסמכות שיפוט

אחד היתרונות הבולטים של מסחר באינטרנט הוא הגישה הבלתי אמצעית של בעלי העסקים אל השוק הבינלאומי. עם זאת, החשיפה הבינלאומית כרוכה בסיכון משפטי לניהול הליכים משפטיים במדינות זרות. 

כדי לגדר את החשיפה הזו נהוג לכלול בתנאי השימוש סעיפים המכונים "ברירת דין" ו- "סמכות שיפוט".

סעיפי ברירת דין וסמכות שיפוט מאפשרים לבעל האתר לקבוע שהחוק שיחול על היחסים בינו לבין הגולש הוא החוק במדינת המוצא של בעל האתר וכי במידה שיפרוץ סכסוך בין בעל האתר לבין אחד או יותר מהגולשים, הסכסוך ידון בבית משפט במדינת המוצא של בעל האתר. 

הגבלת האחריות של בעל האתר

סוגיה נוספת היא שאלת האחריות של בעל האתר לנזקים או הוצאות שעשויים להיגרם למשתמשים עקב ההתקשרות. חשוב להבדיל בין נזק ישיר – כלומר נזק שנגרם ישירות ממעשה או מחדל של בעל האתר לבין נזק עקיף – כלומר נזק שנגרם כתוצאה עקיפה של מעשה או מחדל של בעל האתר.

נהוג לכלול סעיף שמחריג את האחריות של בעל האתר מנזקים עקיפים, כמו נזק לשם הטוב או נזק לרכוש, או נזקים שנגרמים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת בעל האתר. 

קניין רוחני

כאשר אתם משתמשים בקניין הרוחני שלכם, ועל אחת כמה וכמה באינטרנט, אתם לוקחים סיכון שמישהו יעתיק או יחקה אתכם ואולי אפילו ינסה "לגנוב לכם את הרעיון". חשוב לוודא שבטרם תשתמשו או תפרסמו נכסי קניין רוחני כמו סימני מסחר או פטנטים, תוודאו שהזכות רשומה על שמכם במרשם רשמי (למשל במקרה של סימני מסחר).

במישור החוזי, חשוב לכלול פסקאות בתנאי השימוש שמגדירות באופן רחב וברור מהו הקניין הרוחני שלכם ואילו סוגי שימוש מותרים לגולשים ואילו סוגי שימוש אסורים על הגולשים. 

במקרים בהם האתר או האפליקציה מאפשרים להעלות תוכן גולשים, נהוג לסייג את האחריות של בעל האתר לתוכן שמעלים הגולשים, שעלול להפר זכויות של אחרים. בנוסף על סייג האחריות של בעל האתר לתוכן גולשים, מקובל לכלול מנגנון "הודעה והסרה" שיאפשר לצדדים שלישיים לפנות לבעל האתר על מנת להתלונן על תוכן שמפר זכויות קניין רוחני. 

אסור להתפשר על תנאי שימוש

תנאי השימוש הם מסמך בעל משמעויות והשלכות רבות וחשובות להגנה על הזכויות והאינטרסים של בעלי אתרים ואפליקציות ולא מדובר במסמך בירוקרטי שניתן לצאת ידי חובה לגביו. 

כל אתר אינטרנט או אפליקציה בין אם מסחרי או לא, בין אם משווק שירות או מוצר וגם אם מדובר באתר תדמית בלבד, זקוק לתנאי שימוש שישקפו את פעילותו ויהיו ערוכים באופן שתואם את הדרישות המשפטיות והמסחריות הספציפיות שלכם.

משרדנו מלווה חברות ועסקים מקומיים ובינלאומיים העוסקים במסחר באינטרנט. עורכי הדין במשרדנו מביאים עימם ניסיון עשיר בתחום ה- Ecommerce והתחומים הנושקים לו כגון הגנת הפרטיות, פרסום מקוון, קניין רוחני ועוד. אנו מעניקים לכם מעטפת שלמה של שירותים תחת קורת גג אחת ומסייעים לכם להפיק את המירב מפעילותכם. 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

* המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. 

צריכים ייעוץ או ייצוג משפטי?
צוות המשרד ישמח לעמוד לשירותכם!