כל מה שרציתם לדעת על הפטר בהוצאה לפועל​

תוכן עניינים

מי מוסמך ליתן הפטר בהוצאה לפועל?

הגורם המוסמך ליתן הפטר – רשם ההוצאה לפועל. הפטר פוטר רק את החייב עצמו, ולא אנשים אחרים כגון שותפים עסקיים או ערבים. צו ההפטר מביא למחיקת רישומו של החייב ממרשם החייבים המוגבלים.

לצורך קבלת ההפטר על החייב להגיש ללשכת ההוצאה לפועל בקשה למתן הפטר.

משמעות ההפטר היא שהחייב פטור מכל חוב בר תביעה, למעט החובות שאינם בני הפטר לפי פקודת פשיטת הרגל.

מהו הפטר בהוצאה לפועל?

ההפטר מעניק לחייב הנמצא בהליכי הוצאה לפועל פטור מכל חובותיו שקדמו למתן הצו, בפרט למספר סוגי חובות שהוגדרו בחוק.

יש למהר בהגשת בקשות שכאלה, שכן בקשות לפי הליך זה ניתן להגיש עד ליום 05.09.2018 בלבד.

מהם התנאים לקבלת הפטר בהוצאה לפועל?

תיקון 57 – השינויים בתנאי הסף לכניסת החייב להליך הפטר בהוצאה לפועל (סעיף 69י3 לחוק):

1.  החייב הוא חייב מוגבל באמצעים, והוא היה חייב מוגבל באמצעים ב 4 שנים שקדמו לבקשת ההפטר לפחות.

2. סך חובותיו של החייב אינו עולה על 2,000,000 שקלים בתנאי שקרן החוב (ללא ריבית והצמדה) אינה עולה על 400,000 שקלים (בעבר רק חייב אשר סך חובותיו כולל ריבית הוצמדה אינו עולה על 800,000 שקלים).

3. אין לו נכסים בעלי ערך הניתנים למימוש, למעט הכנסה שהוא זכאי לה.

4. ב 3 השנים האחרונות החייב עמד בצו התשלומים שניתן לו (אלא, אם הרשם שוכנע שמתקיימות נסיבות חריגות בגינן לא עמד בצו התשלומים).

 

5. אין בקשת פשיטת רגל שתלויה ועומדת לגבי החייב ובמהלך ה 5 שנים לפני ההגשה לבקשת מתן הפטר לא נדחתה או אושרה בקשת החייב לצו כינוס לפי פקודת פשיטת הרגל וכן לא אושרה/נדחתה בקשה להכריז על החייב כפושט רגל.

בנוסף, כיום לאחר תיקון 57 מוסמך רשם ההוצאה לפועל לפעול לגיבוש הסדר חוב מוסכם בין החייב לכלל הנושים גם כאשר החייב אינו עומד בתנאי הסף כאמור לקבלת הפטר

מהם החובות שהפטר אינו חל עליהם?

צו ההפטר פוטר את החייב מכל חוב עליו הצהיר בבקשתו למתן הפטר, מלבד החובות הבאים שההפטר אינו חל עליהם, והחייב יידרש לשלמם גם לאחר שניתן לו הפטר:

1. קנסות – חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה או חוב המגיע למדינה, לרבות רשות מקומית, בשל קנס.

2. חוב מזונות – חוב לפי פסק דין מזונות, כולל חוב למוסד לביטוח לאומי ששילם קצבת מזונות לזכאי המזונות.

3. חוב שנוצר במרמה – חוב או חבות שנוצרו במרמה שהחייב היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה.

4. דמי נזק בלתי קצובים – חוב שאינו נובע מחוזה או הבטחה, ושטרם נקבע מה גודלו, למשל הליך שמתנהל בבית משפט על נזק שגרם החייב, ובית המשפט טרם קבע את גודל החוב.

5. משכנתא – חוב הנובע ממשכנתא.

מהם המקרים בהם לא יינתן הפטר בהוצאה לפועל ?

1. מתקיימת לגבי החייב עובדה המסייגת מתן הפטר לפי פקודת פשיטת הרגל.

2. החייב ביצע הענקה או העדפת מרמה שהייתה בטלה כלפי הנאמן בהליכי פשיטת רגל.

3. מתן ההפטר יגרום לפגיעה כלכלית משמעותית בנושה (כגון, נושה שהחוב כלפיו עולה ע"ס 400,000 ₪).

4. החייב הוכרז פושט רגל במהלך 5 השנים שקדמו להגשת הבקשה למתן הפטר.

5. אורח חייו של החייב אינו תואם את המצב הכלכלי עליו הצהיר בבקשה למתן הפטר.

נקודות כלליות נוספות בהפטר בהוצאה לפועל

1. רשם ההוצאה לפועל רשאי בכל עת לבטל את צו ההפטר שנתן לחייב, אם מצא כי הצו ניתן על סמך מידע שגוי או כוזב ויש בכך כדי להצדיק את ביטולו.

2. החלטת הרשם בבקשת ההפטר – אם נדחו התנגדויות או לא הוגשו, רשאי הרשם לתת הפטר, רק לאחר שקיים דיון במעמד החייב וערך לו חקירת יכולת.

3. דחיית בקשת ההפטר בהוצאה לפועל אינה מונעת מהחייב להגיש בקשה להפטר בבית המשפט המחוזי בהתאם לפקודת פשיטת הרגל.

4. איסור פשיטת רגל – חייב שקיבל צו הפטר, לא יהא רשאי להגיש בקשת פשיטת רגל, אלא אם יחלפו 5 שנים מיום מתן צו ההפטר.1.

תיקון 57 לחוק הוא בשורה משמחת עבור אותם חייבים אשר עד כה לא היו זכאים לקבל הפטר בהוצאה לפועל הואיל ולא עמדו בתנאי הסף המחמירים שעוגנו בתיקון 47 לחוק, כיום לאור ריכוך תנאי הסף ובהתחשב בסמכות שהתווספה לרשמי ההוצאה לפועל, יכולים להיכנס תחת כנפי החוק החדש ולממש את זכאותם לקבלת הפטר על מנת להתחיל חיים חדשים נקיים מכל חוב.

אם אתם חייבים ומוגבלים באמצעים הנה לכם מידע אשר יוכל לסייע לכם לקבלת הפטר ופתיחת דף חדש בחייכם.

ידוע שתהליך ההפטר בהוצאה לפועל אינו תהליך פשוט הכולל בו חשיפה של מידע רב אישי ופיננסי. לכן, רצוי ומומלץ להיעזר בעו"ד המתמחה בתחום ההוצאה לפועל ואשר ילווה אתכם לכל אורך הדרך.

* המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. 

צריכים ייעוץ או ייצוג משפטי?
צוות המשרד ישמח לעמוד לשירותכם!