זכויות קשישים בפרויקטים של התחדשות עירונית (פינוי בינוי ותמ"א)

תוכן עניינים

בפרויקט של התחדשות עירונית מסוג פינוי בינוי ותמ"א, בעלי הדירות זכאים לקבלת תמורה בהתאם להסכם עם היזם. בנוסף לתמורה שבהסכם, קשישים (אזרחים ותיקים) זכאים לתמורה ייחודית נוספת ולא יהיה בכך כדי לפגוע בשיוויון התמורות.

הזכות נחלקת לשתי דרגות לפי גילו ומצבו הבריאותי של בעל הדירה:

 • בעל דירה שהיה בן 70 ומעלה במועד חתימת ראשון הדיירים על העסקה.
 • בעל דירה שהיה בן 75 ומעלה או חולה הנוטה למות במועד חתימת ראשון הדיירים על העסקה.

 

בעל דירה בן 70 ומעלה

אם במועד שבו נחתם הסכם התחדשות עירונית (פינוי בינוי או תמ"א) עם ראשון מבעלי הדירות ועם אותו יזם, גילו של בעל הדירה היה 70 ומעלה והוא התגורר בדירה שנתיים לפחות לפני מועד החתימה, היזם חייב להציע לבעל הדירה "דירת תמורה".

היזם חייב להציע לאותו בעל דירה לפחות אפשרות בחירה אחת נוספת מבין 3 החלופות הבאות (היזם רשאי לבחור איזו מבין החלופות להציע לקשיש), כך שבעל הדירה יבחר אם לקבל את דירת התמורה או את החלופה שאותה הציע לו היזם:

 

1 (בחירה מבין החלופות הבאות) –

 

 • מעבר לבית הורים (לרבות בתוספת תשלומי איזון לשווי הדירה החדשה).
 • רכישת דירה חלופית על ידי היזם, עבור הקשיש, ששווייה דומה לשווי המהוון של הדירה החדשה.
 • קבלת סכום כסף בשווי מהוון של הדירה החדשה, לשם רכישת דירה חלופית על ידי הבעלים בעצמו.

2 –

 • שתי דירות ששווין המצטבר דומה לשווי היחידה העתידית.

3 –

 • יחידה חדשה ששטחה קטן משטח היחידה החדשה שאותו בעלים היה אמור לקבל לפי הוראות הסכם זה, בתוספת תשלומי איזון, בשווי דומה לשווי הדירה החדשה שאותו בעלים אמור לקבל.

 

בעל דירה בן 75 ומעלה או חולה הנוטה למות

אם במועד שבו נחתמה עסקת פינוי ובינוי ראשונה של דיירי הבניין עם אותו יזם, גילו של בעל הדירה היה 75 ומעלה או שהוא חולה הנוטה למות והוא התגורר בדירה שנתיים לפחות, היזם חייב להציע לבעל הדירה דירת חדשה בתוספת תמורה במקום הדירה שבה התגורר לפני הריסת הבניין הישן.

בנוסף לדירה החדשה היזם חייב להציע לבעל הדירה הקשיש לבחור אפשרות אחת מבין האפשרויות הבאות:

 • מעבר לבית הורים (לרבות בתוספת תשלומי איזון לשווי הדירה החדשה).
 • רכישת דירה חלופית על ידי היזם, עבור הקשיש, ששווייה דומה לשווי המהוון של הדירה החדשה.
 • קבלת סכום כסף בשווי מהוון של הדירה החדשה, לשם רכישת דירה חלופית על ידי הבעלים בעצמו.

 

בנוסף לאפשרות הבחירה שהיזם חייב להציע, הוא רשאי אך לא חייב להציע לבעל הדירה גם את החלופות הבאות:

 • שתי דירות ששווין המצטבר דומה לשווי היחידה העתידית.
 • יחידה חדשה ששטחה קטן משטח היחידה החדשה שאותו בעלים היה אמור לקבל לפי הוראות הסכם זה, בתוספת תשלומי איזון, בשווי דומה לשווי הדירה החדשה שאותו בעלים אמור לקבל.

 

במידה והיזם לא הציג בפני בעל הדירה את האפשרויות שלהן הוא זכאי לפי חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ו-2006 , יכול אותו בעל דירה לסרב להשתתף בפרויקט, סירוב זה ייחשב כסירוב סביר.

אם היזם הציע לו את החלופות והוא עדיין סירב, זה עשוי להיחשב סירוב בלתי סביר.

 

אין לראות באמור יעוץ משפטי או להסתמך עליו ככזה.

צריכים ייעוץ או ייצוג משפטי?
צוות המשרד ישמח לעמוד לשירותכם!