הגנה על עיצובים

תוכן עניינים

“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works” – Steve Jobs

מוצרים ושירותים הפכו מבוססים יותר ויותר על "העיצוב" של המוצר או השירות. בעבר הלא רחוק עיצוב המוצר נתפס כנראות החיצונית ומוצרים מעוצבים היו נחלתן של תעשיות ספציפיות כגון האופנה או ריהוט. כיום חברות, יזמים וארגונים אחרים מבינים שעיצוב איננו עוד רק המראה החיצוני אלא מדובר בקשר והתחושות שהמוצר יוצר אצל הלקוח, מה שמכונה "חווית המשתמש", והוא עשוי לקבוע את ההצלחה המסחרית שלכם. 

אז איך למעשה אפשר להגן על העיצוב והאם אפשר למנוע ממתחרים להעתיק את העיצוב בדרך אפקטיבית? 

שאלות כאלה ואחרות צצות חדשות לבקרים ובמאמר הבא ננסה לשפוך אור על המצב החוקי בישראל לגבי הזכויות שלכם כיזמים, מעצבים או ממצאים בעיצוב שלכם.

מהו עיצוב?

בשנת 2018 ניכנס לתוקף חוק העיצובים, תשע"ז-2017 שהחליף את פקודת הפטנטים והמדגמים (מדגם הוא למעשה עיצוב, בשמה הקודם של הזכות הקניינית) בכל הנוגע להגנה על עיצובים בישראל.

חוק העיצובים מגדיר את המונח "עיצוב" כ- מראהו של מוצר או של חלק ממוצר, המורכב ממאפיין חזותי אחד או יותר של המוצר או של חלק מהמוצר, לפי העניין, ובכלל זה מתאר, צבע, צורה, עיטור, מרקם או החומר שממנו הם עשויים. 

המוצר מושא העיצוב יכול להיות מערכת של פריטים שנמכרים יחד (לדוגמה –סכו"ם), אריזה של מוצר, עיצוב גרפי, אנימציה, תצוגת מסך (UI או UX) ועוד. 

העיצוב זכאי להגנה אם הוא עומד בכל התנאים הבאים: (1) העיצוב הוא חדש ולא פורסם בציבור בישראל או מחוץ לה עיצוב זהה או דומה לו בפרטים שאינם מהותיים; ו- (2) העיצוב הוא בעל אופי ייחודי. בקביעה אם עיצוב הוא בעל אופי ייחודי או לא, מביאים בחשבון את הרושם הכללי שהעיצוב יוצר אצל צרכן מיודע וגם את החופש העיצובי של המעצב בשוק של המוצר, בהתחשב בשאר העיצובים הקיימים בשוק.

חוק העיצובים מכיר בשני סוגים עיקריים של עיצובים שזוכים להגנה: (1) עיצוב רשום; ו- (2) עיצוב שאינו רשום.

עיצוב שאינו רשום

הוא עיצוב שעומד בקריטריונים להגנת החוק, שפורסם בישראל ומשווק בישראל אך לא נרשם ברשות הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר. תקופת ההגנה לה זוכה עיצוב לא רשום היא 3 שנים מיום פרסומו לראשונה בישראל. בתום 3 שנים ממועד הפרסום הראשון של העיצוב בישראל, ההגנה תפוג, העיצוב יעבור לנחלת הכלל וכל אדם יכול להשתמש בעיצוב לכל מטרה. ההגנה על עיצוב שאינו רשום היא חידוש של חוק העיצובים ונועדה להקל על בעלי עיצובים שהסחורה שלהם מתאפיינת בעונתיות ותחלופה גבוהה (כגון מוצרי אופנה). 

עיצוב רשום

הוא עיצוב שעומד בקריטריונים להגנת החוק, הוא הוגש לרישום ונרשם בישראל לאחר שנבחן על ידי רשות הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר בישראל. תקופת ההגנה על עיצוב רשום בישראל היא 25 שנים מתאריך הגשת הבקשה לרישום העיצוב. 

חשוב לציין שחוק העיצובים מעניק למעצב או לבעל העיצוב "תקופת גרייס" בת 12 חודשים במסגרתה ניתן לפרסם את העיצוב בישראל מבלי שהדבר יפגע בדרישת החידוש של העיצוב. תקופת הגרייס נועדה לאפשר לבעל העיצוב לבחון את ההיתכנות המסחרית של המוצר ולהחליט אם ברצונו להשקיע את המשאבים הכרוכים בהגשת בקשה לרשום העיצוב בישראל. 

יש לשים לב שפרסום העיצוב באינטרנט או בכל דרך אחרת, גם מחוץ לישראל, משפיע על היכולת לרשום את העיצוב בישראל או לקבל עליו הגנה. לכן, יש לשקול היטב לפני שמפרסמים את העיצוב אפילו אם מדובר בפרסום שולי ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי להבטיח שההגנה על העיצוב לא תיפגע בעקבות הפרסום.

אילו זכויות מעניק חוק העיצובים?

חוק העיצובים מעניק לבעל העיצוב את הזכות הלבעדית – מונופוליסטית – להשתמש בעיצוב ומעניק לבעל העיצוב את הכוח למנוע ממתחרים או כל גורם אחר להשתמש בעיצוב זהה או דומה, ללא אישורו של בעל העיצוב.

בעל עיצוב שסבור שצד שלישי הפר את זכויותיו בעיצוב (בין אם העיצוב רשום או שאינו רשום) רשאי לפנות לבית המשפט בישראל כדי שיוציא צו שיורה למפר לחדול מכל שימוש בעיצוב המפר ולדרוש פיצוי כספי ללא הוכחת נזק עד לסך של 100,000 ₪ בגין כל הפרה.

כמו כן, בעל עיצוב רשום – אך לא בעל עיצוב שאינו רשום – יכול לנקוט באמצעים לתפוס סחורות מיובאות מחו"ל המפרות לכאורה את זכות העיצוב, באמצעות מכס ישראל. החוק מאפשר לבעל עיצוב רשום למסור למנהל המכס הודעה בכתב לפיה הוא בעל הזכות בעיצוב הרשום, ולבקש ממנהל המכס לעכב את שחרור הטובין שלטענת בעל העיצוב הרשום מפרים את זכותו בעיצוב. 

כיצד מגישים בקשה לרישום עיצוב בישראל?

בקשה לרישום עיצוב נדרשת למלא אחר שלושה תנאים עיקריים: (1) תיאור חזותי – יש לצרף לבקשה תיאור חזותי של המוצר במספר זוויות שונות. התיאור החזותי יכול להיות שרטוטים של העיצוב או כל אילוסטרציה אחרת שמציגה את העיצוב באופן ברור ומלא; (2) סיווג המוצר – על הבקשה לרישום העיצוב לתבוע את אחד מבין 31 סוגי המוצרים שלגביהם ניתן לרשום עיצוב, בהתאם לסיווגים המקובלים על פי הסכם לוקרנו (Locarno) לסיווג עיצובים; (3) שם המוצר – על מבקש הבקשה להעניק שם לעיצוב שיהיה בהתאמה לסיווגו.

הבקשה לרישום העיצוב מוגשת לרשות הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר. משך זמן הבחינה בישראל הוא כ- חצי שנה מיום הגשת הבקשה. לאחר כחצי שנה, אחד מבוחני העיצובים ברשות יבחן את הבקשה ויחליט אם הבקשה כשירה לרישום לפי דין או שמא קיים עיצוב דומה או זהה, קודם בזמן, אשר שולל את החידוש או האופי הייחודי של העיצוב המבוקש.

במידה שמופק מכתב ליקויים על ידי בוחן העיצובים, למבקש עומד פרק זמן של שלושה חודשים להגיש כתב טיעונים מנומק בניסיון לשכנע את הבוחן שהעיצוב המבוקש כשיר לרישום בישראל.

במידה ששלב הבחינה עבר ללא מכתבי ליקויים או שהמבקש הצליח להתגבר על מכתב ליקויים, אז העיצוב יירשם במרשם העיצובים ותופק תעודת רישום רשמית. 

חשוב מאוד לציין שההגנה על עיצוב, בין אם רשום או שלא רשום, היא טריטוריאלית בלבד כלומר היא חלה רק במדינה שבה פורסם העיצוב (במקרה של עיצוב שאינו רשום) או שבה נרשם העיצוב (במקרה של עיצוב רשום). במילים אחרות, עיצוב שזוכה להגנה בישראל (בין אם רשום ובין אם לא) לא יזכה אוטומטית להגנה גם במדינות זרות. על מנת ליהנות מההגנה על עיצוב מחוץ לישראל, על בעל העיצוב לפעול לרשום את העיצוב בכל מדינה שבה הוא מעוניין להגן על העיצוב.

בהקשר זה יצויין שבעקבות חקיקת חוק העיצובים, מדינת ישראל הצטרפה להסכם האג לרישום בין-לאומי של עיצובים וכעת מתאפשר למעצבים/עסקים ישראלים להגיש בקשה אחת בלבד לארגון הקניין רוחני הבין-לאומי וליעד את הבקשה למדינות החברות בהסכם האג, לפי בחירת המבקש, ובכך לנסות ולרשום את העיצוב גם במדינות אחרות. במאמר הבא, נתייחס לרישום עיצוב מחוץ לישראל באמצעות המסלול של הסכם האג.

בטרם תפרסמו או תשתמשו בעיצוב ייחודי שלכם, חשוב להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום ושזו מומחיותו כדי להימנע מטעויות שיכולות להגדיל את ההוצאות ולעיתים אף לסכל את היכולת שלכם להגן על העיצוב.

משרדנו מלווה חברות מקומיות ובינלאומיות בגיבוש ויישום אסטרטגיה לניהול נכסי הקניין הרוחני בדגש על הגנה על עיצובים. עורכי הדין במשרדנו מביאים עימם ניסיון עשיר בכל הרבדים הקשורים להגנה על קניין רוחני: רישום – מסחור – ואכיפת זכויות באמצעות הליכים משפטיים. כך אנו מעניקים לכם מעטפת שלמה של שירותים תחת קורת גג אחת ומסייעים לכם להפיק את המירב מנכסי הקניין הרוחני שלכם. 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

* המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. 

צריכים ייעוץ או ייצוג משפטי?
צוות המשרד ישמח לעמוד לשירותכם!