גישור

גישור הוא כלי ליישוב מחלוקות וסכסוכים, בו גורם חיצוני ללא סמכות שיפוטית מסייע לצדדים להגיע לפתרון בהסכם שהם עצמם "כותבים". בדרך כלל גישור יהיה בעניינים בין צדדים שיש להם אינטרס משותף ויחד עם זאת חילוקי דעות. בהשוואה להליך המתנהל בבית המשפט, בהליך גישור לצדדים יש וודאות לגבי ההליך והתוצאה, ההליך הוא וולונטרי, בהסכמת הצדדים והם […]